Vježbe za rad na osnovnim košarkaškim vještinama - II dio: ŠUT

Napisao:  Pročitano 2105 puta ponedeljak, 04 jul 2016 08:34

U jednom od prethodnih članaka u rubrici ''Online škola košarke'' počeli smo da obrađujemo temu ''Vježbe za rad na osnovnim košarkaškim vještinama''.

Cilj je da se trenerima i roditeljima košarkaša/ica početnika približe osnovni elementi ''igre pod obručima'', i kroz seriju interesantnih vježbica, olakša rad na ''prvim koracima''.

Nakon driblinga o kojem smo pisali u prvoj lekciji na ovu temu, na red je došao šut.

1. Djeca bacaju lopte različite veličine i težine u kante, krugove, koševe različite visine i sa različitih razdaljina ili šuturaju u brojeve nacrtane na zidu, u krugove nacrtane na pod ili krugove koje pridržava drugo dijete.

2. Dijete šutira loptu pokušavajući da obori čunjeve, udari drugu loptu ili druge predmete u mjestu ili pokretu.

3. Dijete šutira u improvizovani koš koji je veći od uobičajenog, a potom i u koševe različite veličine, bez table.

4. Dijete šutira prema košu sa različitih pozicija (licem prema košu, bočno sa lijeve i sa desne strane).

5. Takmičenje između timova, u kojem se boduje svaki šut: dva poena za koš, jedan ako lopta dodirne obruč, pola poena ako lopta dodirne tablu. Pobjeđuje tim koji prvi postigne određeni broj poena.

6. ''Igra 21'': djeca su podijeljena u dva tima i poređana na dvije linije slobodnih bacanja. Na signal, prvo dijete u svakom redu šutira i dobija 2 poena ako postigne koš. Ukoliko promaši, mora da osvoji odbijenu loptu i ponovo šutira i tako osvoji 1 poen ako probaci loptu kroz obruč. Drugo dijete iz reda šutira kada je prvo postglo koš ili iskoristilo svoja dva šuta. Pobjeđuje tim koji prvi osvoji 21 poen.

7. Igra ''OSVAJANJE SVIJETA'': na određenom prostoru u blizini koša je obilježeno nekoliko pozicija, udaljenih jedna od druge. Prvo dijete šutira sa pozicije najbliže košu. Ukoliko iskoristi jedan od tri šuta koje ima na raspolaganju, premješta se na dalju poziciju. Ukoliko promaši sva tri puta, drugo dijete dolazi na red. Pobjeđuje dijete koje prvo postigne koševe sa svih pozicija.

8. ''TROUGAO'': djeca su podijeljena u dva tima (svaki ima loptu) i poređena ispod dva koša, kao što je prikazano na dijagramu. Trener označava tri pozicije za šutiranje (desno, sa polukruga, lijevo) i daje signal za početak igre. Dijete ne može da se premjesti na sljedeću poziciju, sve dok ne postigne koš. Pobjeđuje tim koji prođe sve pozicije za šutiranje. Nije moguće promijeniti poziciju ukoliko svi članovi tima nisu postigli koš sa prethodne tačke.

9. Okrenuto licem prema košu dijete baca loptu u vis, prolazi ispod nje, hvata je, ponovo se okreće koristeći stajnu nogu i šutira.

10. Dijete šutira prema košu sa jednim otvorenim i jednim zatvorenim okom, šutira prema košu stojeći na jednoj nozi (prvo lijevoj, pa desnoj), potom baca loptu o tablu, hvata odbitak i šutira, zatim šutira iz sjedećeg položaja itd.

11. Djeca su licem okrenuta prema košu, a lopta je na podu. Na signal brzo grabe loptu i šutiraju.

12. Djeca su poređana na liniji slobodnih bacanja (svako ima loptu), leđima okrenuta košu. Na signal se djeca okreću i šutiraju.

13. Dijete trčeći kotrlja jednom rukom loptu prema košu, potom istom rukom zaustavlja loptu, hvata je (sa dvije ruke) i šutira.

KOMBINACIJA DRIBLANJA (VOĐENJA LOPTE) I ŠUTIRANJA

14. ''SVI ZAJEDNO PREMA KOŠU'': Djeca su podijeljena u dva tima (svaki ima loptu) i stoje okrenuti leđima jedni drugima na sredini terena (dijegram). Na trenerov signal svi članovi oba tima kreću istovremeno da driblaju prema protivničkom košu (onom prema kojem su okrenuti licem), naskaču u blizini koša i šutiraju. Oni koji postignu koš brzo driblaju nazad do početne pozicije, dok oni koji nisu postigli koš, šutiraju dok to ne učine. Pobjeđuje tim čiji svi članovi postignu koš prije protivnika. 

Igra se može početi sjedeći, klečeći, ležeći na leđima ili stomaku.

15. ''ŠTAFETA SA DRIBLANJEM I ŠUTIRANJEM'': djeca su podijeljena u dva tima koja imaju po loptu. Djeca stoje u redu, jedno iza drugog i na poziciji koju je odredio trener i na signal prvo dijete iz reda dribla prema košu, zaustavlja se i šutira. Nakon šuta, bilo da je postiglo koš ili promašilp, brzo se driblajući vraća na početnu poziciju, gdje loptu ustupa sljedećem djetetu u redu, koje kreće ka košu. Pobjeđuje tim koji postigne više koševa u vremenskom periodu koji odluči trener.

16. ''SLALOM ŠTAFETA SA POLOVINE TERENA'': Isti princip kao i u prethodnoj vježbi, s tim što dijete na signal kreće sa centra igrališta, dribla između čunjeva koje postavi trener, zaustavlja se i šutira.

17. Djeca driblaju sa polovine terena (uz različito otvaranje: iz mjesta, potom dodaju loptu samom sebi, zaustave se i krenu u dribling itd), kreću u dribling (prvi put lijevom, idući put desnom rukom), vrše promjenu ruke na jednoj ili više pozicija koje trener označi (kroz noge, iza leđa, prednjom promjenom, rolingom) krenu ka košu i šutiraju (zaustavljanje naskokom i šutiranje, polaganje, polaganje na drugi obruč).

Naredna lekcija Primjer progresivne metode za učenje polaganja i vježbe dodavanja.

tekst pripremio Dušan Stijepović